Primăria Veţca

județul Mureș


01/10/2019 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureș”

01/10/2019 privind aprobarea Statutului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vețca

01/10/2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vetca pe anul 2019

01/07/2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vețca pe trimestrul I anul 2019

01/07/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş, mandatarea Primarului Unității Administrativ Vețca să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitar

01/07/2019 privind atribuirea denumirii „Hegedüs Sándor” pentru Căminului Cultural Jacodu

01/07/2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei cantități de 792 mc material lemnos pe picior din pădurea comunală și stabilirea prețului de pornire la licitație

06/05/2019 privind aprobarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu al comunei Vețca

06/05/2019 privind valorificarea materialului lemnos din trupul de pășune împădurite PD 1132 și PD 1134 proprietatea privată a comunei Vețca

06/05/2019 privind aprobarea valorii de investiţie actualizate aferente proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIRE STRUCTURĂ RUTIERĂ PRIN ASFALTARE ÎN LOCALITATEA VEȚCA, JUDETUL MUREȘ”

06/05/2019 privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a comunei Vețca de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de

06/05/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Veţca pe anul 2019

06/05/2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Vețca pe anul 2018

05/02/2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unei cantități de material lemnos fasonat

05/02/2019 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local

05/02/2019 privind aprobarea Planului de lucrări și acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Vețca

05/02/2019 privind aprobarea Planului local de analiză și acoperire a riscurilor, actualizat, al comunei Vețca

05/02/2019 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Vețca pentru anul Școlar 2019-2020

05/02/2019 Privind validarea Dispozitiei Primarului Comunei Vetca nr. 79/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Vetca pe anul 2018