Primăria Veţca

județul Mureș

privind aprobarea bugetului local al comunei Vețca pe anul 2021