Primăria Veţca

județul Mureș

privind aprobarea rezilierii   Contractului nr. 983 din 16.04.2019  de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri