Primăria Veţca

județul Mureș

privind aprobarea delegării  prin atribuire directă a  gestiunii, serviciului de alimentare cu apă şi apă uzată al comunei Vețca, către operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia  a bunurilor din domeniul public al comunei Vețca, aferente sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată