Primăria Veţca

județul Mureș

privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică  al comunei Vețca în anul 2021