Primăria Veţca

județul Mureș

privind valorificarea materialului lemnos din trupul de pășune împădurite proprietatea privată a comunei Vețca