Primăria Veţca

județul Mureș

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământul  preuniversitar de stat din comuna Vețca