Primăria Veţca

județul Mureș

privind modificarea și completarea HCL nr. 13/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș