Primăria Veţca

județul Mureș

privind aprobarea documentației tehnico-economici ai proiectului „ Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea dispensarului medical al comunei Vețca”