Primăria Veţca

județul Mureș

privind rectificarea bugetului local al comunei Vețca pe anul 2021.