Primăria Veţca

județul Mureș

 privind rectificarea bugetului local al comunei Vețca pe anul 2021