Primăria Veţca

județul Mureș

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”