Primăria Veţca

județul Mureș

Nr.178/04.02.2019

 

Anunț privind organizarea licitației de vânzare a

masei lemnoase fasonată

 

 

Organizatorul licitației: Primăria comunei Vețca, str. Principală, nr. 140, județul Mureș, telefon/ fax nr. 0265/344401, e-mail vetca@cjmures.ro.

Data și ora desfășurării licitației: 19.02.2019, ora 11:00

Locul desfășurării licitației: : Primăria comunei Vețca, str. Principală, nr. 140, județul Mureș.

 Tipul licitației: licitație publică cu strigare. Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de Valorificare a Masei Lemnoase din Fondul Forestier Proprietate Publică, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

 Data și ora organizării preselecției: 19.02.2019, ora 10:00

 Data și ora limită până la care se poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație :18.02.2019 ora 15:00.

Partida pentru care se organizează licitația este 1323599, volumul total de masă lemnoasă fasonată oferită licitației este de 122,7 mc, la prețul de pornire de 200 lei /mc și pasul de licitație fiind de 10 lei.

Volumul total de masă lemnoasă se împarte în două specii după cum urmează:

            -fag: 113,5 mc

            -gorun: 9,2 mc.

Masa lemnoasă fasonată rămasă  neadjudecată se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceași zi, în condițiile prevăzute de regulamentul menționat mai sus și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini se poate procura de la sediul organizatorului licitației  începând cu data de 06.02.2019.

Neîncheierea contractului de vânzare –cumpărare a masei lemnoase adjudecate  în maxim 3 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei comunei Vețca și la numărul de telefon nr. 0265/344401.