Primăria Veţca

județul Mureș

Comuna Vețca, cu sediul în Vețca nr. 140, județul Mureș, tel/fax 0265344401, organizează licitație publică deschisă

prin strigare, pentru vânzarea a 831 mc material lemnos din partizile 58560, 58581 și 58780.

Prețul de pornire la licitație este de:

-49,70 lei/mc pentru partida 58560;

-36 lei/mc pentru păartida 58581;

- 32 lei/mc pentru partida 58780.

Treapta de licitație este de 5% din prețul de pornire la licitație a fiecărei partide.

Documentele pentru preselecție se depun până în data de 19.10.2018 ora 10:00.

Data licitației : 30.10.2018.